مدیر گروه گرافیک و نقاشی

مهدی پرستار شهری
تحصیلات:  کارشناس ارشد
مرتبه علمی:  مربی تصویرسازی
ایمیل:  parastar@basu.ac.ir
وب سایت:  https://profs.basu.ac.ir/parastar/
تلفن:  081-34229050
آدرس:  همدان- ميدان فلسطين- بلوار غبار همداني- دانشكده هنر و معماري
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند