لینک ها

    لینکی وجود ندارد.
معرفی گروه

  معرفي رشته ارتباط تصويري (گرافيك) :

 با گسترش علوم تجربی و انسانی، جهان در معرض تحولات عظیمی واقع گردید که این رشد و تکامل، ارکان زندگی انسان را تحت تاثیر قرار داده است. ارتباطات در کنار سایر بخش های علوم و فناوری های بنیادین به عنوان یکی از ابزارهای موثر در کیفیت بخشی به این تکامل نقش آفرینی نموده و زیر مجموعه های متعددی در حوزه های تخصصی را به حرکت در می آورد. در این میان  هنر و مجموعه گرایش های آن، در کنار سایر دانش های عمومی به عنوان ابزارهایی کاربردی، تقویت  ساختارهای تزیینی و زیبایی شناسانه درجوامع را بر عهده دارند.

به طور کلی هنر در سه   حوزه:   هنرهای کاربردی ( Applied Art) هنرهای تزیینی Decorative Art))  و هنرهای زیبا (Fine  Art  ) نظام های اجتماعی را از خود متاثر ساخته و از این طریق جریانات بصری درفضاهای گوناگون مدیریت می گردند. جوامع مختلف با طرح اهداف گوناگون اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی برای تاثیر گذاری  بر یکدیگر تلاش نموده و زیر مجموعه های تجسمی هنر همچون ارتباط تصویری، نقاشی ، عکاسی و چاپ به گستردگی درترکیب با صنایع و خدمات اجتماعی بخش مهمی از این حرکت را عهده دارند. با توجه به اهمیت به کار گیری از ابزارها و امکانات هنر در تعاملات جهانی، دانشگاه بوعلی سینا به عنوان یکی از مراکز دانشگاهی با تاسیس و راه اندازی رشته های گرافیک، نقاشی و فلسفه هنر در غرب کشور سعی در تربیت نیروی متخصص در این بخش را دارد. توسعه دانش های نظری و عملی در حوزه  هنر های تجسمی و کیفیت بخشی به علوم بصری با بهره گیری از منابع و نمادهای فرهنگ و هنر ایرانی از جمله اهداف این مجموعه است.

 

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند